Silkkihienon Lex Skipås

Owner: Anastasia Leikas

Photos © Jan Nyström 2006

Click on the thumbnail to view larger photo